Amal Abdinur om sin politiske oppvåkning:

– Konseptet skatt rocka min verden da jeg var ti år gammel

– En sosialdemokrat ble født den gang mamma forklarte meg om det norske skattesystemet, sier Amal Abdinur i artikkelsamlingen "Derfor er jeg sosialdemokrat".
Foto: Privat
Amal Abdinur satt foran tv-en og så på amerikanske tv-serier. En uro vokste i magen hos tiåringen; hvordan skulle mamma klare å betale for utdanningen til henne og søsknene?

Moren hennes kom fra Somalia i 1991, tre år etter ble Amal født.

De var ikke fattige, men Amal så jo på tv hvordan de amerikanske foreldrene ofte jobbet hardt for å få råd til skolegang til barna sine. Ville moren hennes som var skilt og alene  klare det?

En kveld tok hun mot til seg og spurte.

Skattesystemet

– Jeg måpte sikkert i et par minutter mens mamma forklarte meg at alle mennesker som jobber i Norge, betaler en del av lønninga si til en felleskasse, som blant annet brukes til å betale for skolen. Det er derfor den er gratis. Hun fortalte videre at det var nesten helt gratis å gå på universitetet også, og at hvis man ville, kunne man ta opp et spesielt lån, som var bedre enn andre lån, forteller Amal Abdinur i boken Derfor er jeg sosialdemokrat. 

Artikkelsamling av sosialdemokrater

Hadia Tajik er redaktør for boken Derfor er jeg sosialdemokrat hvor 23 har bidratt. Blant forfatterne er det studenter, industriarbeidere, jurister, direktører og idrettsutøvere og de kommer fra hele landet. Felles for dem alle er at de er sosialdemokrater.

Første kapittel ut i artikkelsamlingen er skrevet av Amal Abdinur og har tittelen Jeg var ti da konseptet skatt rocka min verden. 

Gir rom for drømmer

En ny verden åpnet seg for unge Amal den kvelden moren hennes fortalte om skattesystemet i Norge.

– Jeg så at det er mulig for alle å ha ambisjoner. Jeg så at sosialdemokratiet gir rom for drømmer som er oppnåelige, sa hun under lanseringen av artikkelsamlingen.

– Jeg vil ikke si at mitt politiske engasjement startet så tidlig, jeg var jo bare ti år. Det kom for fullt i 9. klasse da jeg forstod mer av hva som foregikk, sier hun til Utrop.

Nøkkelen til å bli voksen

Abdinur var en periode nestleder i AUF Oslo. Nå studerer hun geografi ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun stortrives.

– Å flytte hjemmefra er nøkkelen til å bli voksen. Og Trondheim er en flott by, selve fyrtårnet for Arbeiderpartiet, sier hun. .

Verdidebatt frem mot landsmøtet

Artikkelsamlingen skal være en del av verdidebatten i AP frem mot landsmøtet i april. 

I innledningen til artikkelsamlingen heter det at hensikten med boka ikke bare er å vise bredden i arbeiderbevegelsen og kampene partiet står i, men også åpne organisasjonens debatter for et større publikum.

– Vi tar mål av oss til å være en folkebevegelse. Da må våre avveininger og dilemmaer også være tilgjengelig for folk. Dette er et bidrag til åpnere debatter om Arbeiderpartiets veivalg fremover, skriver Hadia Tajik i innledningen til artiklene.