– Human change, not climate change

For Miss Norway-finalist Jane Rugås er det viktig å fremme gode mentale endringer. Hun vil blant annet at skoler skal ha fagopplæring i psykologi.
Foto: Martin Melbye
– Ofte snakker vi om klima-endringer, men skal vi få et godt samfunn på sikt må vi begynne med våre egne tanker, sier Miss Norway-finalist Jane Veronica Rugås Børnes.
3Shares

Jane, som har skotsk og tysk blod i familien, sier hun fremmer mental helse som hjertesak. Slagordet hennes foran finalen er “Human change, not climate change”.

– Ulike problematikker i samfunnet stammer fra menneskene. Alt handler om hvordan vi tenker og hvordan vi er bygd.

At en person som studerer psykologi melder seg på en konkurranse som Miss Norway, forklarer hun slikt:

– Folk tror det ofte handler om utseende, men det ligger mye arbeid bak innsatsen og mye omtanke for andre og samfunnet. Vi deltakere har et ønske om å være en stemme utad og hjelpe til i viktige samfunnsområder. Vi har hjertesaker som vi brenner for og ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet.

Handlinger og tanker

Finalen går i august, mens uttaket gjennomføres allerede i mai.

– Hvorfor er mental helse viktig for deg?

– Skal vi bli et bedre samfunn, med mer empati, mindre ensomhet og hat, og mer bærekraft, så må vi tenke oss frem til forbedringer. Handlinger er konsekvenser av tankevirksomheten, og av den grunn ser jeg det som svært viktig at vi satser i årene som kommer på mental helse.

Empati mot hat

Hun er spesielt opptatt av de som kommer til å slite mentalt etter pandemien, og vil gjerne fremme psykologi som skolefag.

– I Norge har vi hatt store problemer på feltet, og mange som sliter psykisk. Særlig unge har vært rammet, og spesielt under nedstengningen.

For folk er det viktig å lære seg å bli mer empatiske, mener hun.

– Under kriser oppstår det ofte negative strømninger, som for eksempel konspirasjoner, feilinformasjon og utpeking av syndebukker. Vi må lære oss å samarbeide mer. Vi må påvirke hverandre gjennom en god måte, spesielt nå i en tid hvor mange gir uttrykk for hat, hets og rasisme. Å få til denne endringen i vår mentale styresett er viktig for å oppnå et mer empatisk samfunn, er samfunn som inkluderer.

Kritisk fornuft

Her handler det om hvordan man påvirke hverandre, mener hun.

– Gir man uttrykk for hatefulle holdninger, går det utover andre, men også utover en selv. Det er uheldig for samfunnet rundt en hvis man gjør alvor ut av hatefulle tanker. Igjen, her er vi nødt til å påvirke hverandre positivt.

Når man bygger opp mental kompetanse er man mindre mottakelig for negative holdninger, sier finalisten.

– Her er det viktig å opparbeide seg en kritisk fornuft. Har man kritisk fornuft, er man mindre tilbøyelig til å bukke under for hatefulle holdninger.

Ydmykhet og mindre forbruk

Jane ser for seg at pandemien har ført til at folk har blitt mer ydmyke og forbruker mindre. Selv er hun flexi-veganer og håper at folk også etter at livet vender tilbake til mer normal tilstand fortsetter nye vaner.

– Jeg tenker det hadde vært fint om folk kunne fortsatt med å handle i nærbutikken, forbrukt mindre og reist mindre.

Etter finalen i Miss Norway skal Jane fullføre bachelorgraden i psykologi.

– Selv har jeg lyst til å jobbe med barn og unge, for de kommer til å trenge mye hjelp i årene som kommer.  Men jeg vil også holde mulighetene mine åpne.