Nå kan utviste utlendinger få strengere straff for å bli værende i landet

Justisminister Monica Mæland ser det som viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
En lovendring gjør at utlendinger som er utvist som følge av handlinger som medførte fengselsstraff, men blir værende i landet ulovlig, kan straffes hardere.
137Shares

Lovendringen, som trer i kraft 30. april, gjør at straffen for ulovlig opphold i disse tilfellene settes til fengsel i inntil to år. I dag er strafferammen inntil seks måneders fengsel.

– Det er viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Endringen av utlendingsloven er enstemmig vedtatt i Stortinget.

– Ulovlig opphold er skadelig for tilliten til systemet. En del personer med ulovlig opphold begår ny kriminalitet eller jobber svart mens de er i Norge, og i noen tilfeller er det svært krevende å få til tvangsretur, sier Mæland.