Stêrk nominert til Advokatforeningens Talentpris

I sommer bestemte advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk for å satse stort på en Instagram-konto. Når har han 4000 følgere.
Foto: Privat
Servet Yildiz Stêrk (33) er en av de nominerte til Advokatforeningens Talentpris 2021. 

Formålet med prisen er å hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen. En av dem som er nominert er Servet Yildiz Stêrk (33). Han har gjort  seg bemerket med blant annet deltakelse på en debatt om mangfold i advokatbransjen i regi av Dagens Næringsliv.

– Nominasjonen er en veldig hyggelig anerkjennelse, og jeg er særlig glad for at juryen blant annet har trukket frem engasjementet for å forbedre mangfoldet i bransjen. Like viktig er det å komme med konkrete forslag til forbedring, som å adressere utfordringene, sier Servet Yildiz Stêrk til Utrop. 

Ønsker å være rollemodell

– Jeg føler meg sterkt motivert, og vil fortsette å bruke min rolle og ansikt utad til å fronte disse viktige sakene. På den måten ønsker jeg å være en rollemodell, særlig for andre som kan relatere seg til meg og min historie, sier han.

I sommer har han også bestemt seg for å bli Norges første Instagram-advokat. Han ønsker å nå et bredere publikum der.

– De siste ti årene har vi alle blitt storforbrukere av digitale medier. Ved å være tilgjengelig på riktige plattformer, er målet å bidra til å hindre at enkeltpersoner aksepterer urett. Dette er for meg som jurist en del av min ed om å fremme rett. Så langt har det vært en suksess, og jeg opplever å nå frem til personer som ellers ikke ville fått dekket sitt rettshjelpsbehov, sier Stêrk.

Nylig har Stêrk vært med i den nasjonale juryene for Mangfoldsprisen 2021. Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

– Det har vært et spennende og ærefullt oppdrag. De nasjonale prisene deles ut på IMDis årskonferanse 19. november 2021. Det er bare å glede seg!

Etter noen år i offentlig sektor og senere egen praksis som rettshjelper, jobber Stêrk nå som Advokatfullmektig i advokatfirma Tveter og Kløvfjell. Tidligere har han blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret.

Advokatforeningens talentpris skal i år deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18. november, skriver Advokatbladet.