«Siden 2016 har media skrevet mye om meg, og det er ingen tvil om at jeg er godt kjent for myndighetene i Iran. Nå risikerer jeg både fengselsstraff og tortur i Iran» (Mehdireza Kabiriasl)
Foto: Privat
Trandum og UNE ivaretar ikke menneskerettighetene, skriver Trude Hellesø, Nasim Alimoradi og Aud Mina Nilsen i dette innlegget. 

   
Trude Hellesø, Nasim Alimoradi og Aud Mina Nilsen

Bak et vindu av plast forteller 38 år gamle Mehdireza Kabiriasl om det uverdige livet som internert ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, en times kjøretur fra Oslo sentrum. På grunn av koronapandemien har det ikke vært tillatt med fysiske møter.

Helseplager

Mehdireza har vært internert ved utlendingsinternatet siden slutten av mai. Like lenge har han kjempet sitt livs kamp. Flere medier har omtalt saken tidligere. Mehdireza har mange støttespillere både i Norge og i Tyskland, og i juni ble det arrangert støttedemonstrasjoner i Oslo, Bergen og Trondheim for den iranske konvertitten. 

Etter en langvarig sultestreik og flere sykehusinnleggelser er helsetilstanden hans blitt stadig dårligere, og helsehjelpen ved utlendingsinternatet er svært mangelfull. Han sliter blant annet med hodepine og høyt blodtrykk, uten at han får de medisinene han trenger. Han forteller også at de forsøkte å tvinge ham til å ta en koronatest for deretter å få ham tvangsreturnert.

Brudd på menneskerettigheter

Forholdene og spesielt helsetjenestene ved utlendingsinternatet på Trandum har de siste årene fått sterk kritikk fra flere kontrollinstanser. Blant dem som er bekymret er Tilsynsrådet for utlendingsinternatet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Dagbladet skrev i desember i fjor om en etiopisk kvinne i 40-årene som ikke fikk forsvarlig helsehjelp, hennes helseproblemer ble forverret under oppholdet.   

I en ny rapport beskriver også frivillige fra Røde Kors et for dårlig helsetilbud. De største bekymringene er knyttet til mangel på tilgang til helsetjenester og utfordringer som følge av streng frihetsberøvelse. 

Mehdireza mener at alle på utlendingsinternatet trenger bedre oppfølging av både lege og psykolog, og at menneskerettighetene brytes. 

Risikerer fengsel og tortur

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors, sier til Velferd.no at «Det er nødvendig med endringer for å sikre en human behandling av menneskene som er internert på Trandum».

Mehdireza søkte asyl i Norge i 2016, men fikk avslag på sin søknad. Etter at han kom til Norge ble han kristen, og han har siden 2018 vært aktiv i DELK Bergen (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn).

Som desertør fra revolusjonsgarden er han spesielt utsatt

Han forteller at årsaken til at han søkte asyl var hans tilhørighet til revolusjonsgarden i Iran. Han tok avstand fra den inhumane undertrykkingen som regimet utøver mot sin egen befolkning, og til slutt måtte han forlate landet ulovlig.

«Siden 2016 har media skrevet mye om meg, og det er ingen tvil om at jeg er godt kjent for myndighetene i Iran. Nå risikerer jeg både fengselsstraff og tortur i Iran», forteller han. 

Til lagmannsretten

Mehdirezas advokat Arild Humlen sier til Vårt Land i juni at UNE risikerer å ikke ivareta konvertittens menneskerettigheter. Ifølge Amnesty er det strenge straffer for både regimekritikere og konvertitter i Iran. Som desertør fra revolusjonsgarden er han spesielt utsatt.   

UNE (Utlendingsnemda) mener derimot at Mehdireza ikke står i fare for forfølgelse ved retur til Iran. 

Avslaget ble anket i Oslo tingrett, som ga UNE medhold. Samme dag som saken ble avsluttet i tingretten ble Mehdireza anholdt i Oslo tinghus. Nå skal saken hans opp i lagmannsretten i november. 

Kjemper for et mer humant Norge

Til tross for undertrykkelse og forfølgelse i sitt tidligere hjemland, en kamp for å bli trodd i Norge og til sist et uverdig liv på Trandum, er Mehdireza optimist. Han føler seg ikke alene, han har sin tro, og livet har lært ham å være tålmodig. 

Men Mehdirezas kamp er ikke bare hans. Nå kjemper han for et mer humant samfunn i Norge og for at menneskerettighetene skal bli tatt på alvor. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.