Fagmennesket

Aaron Asfaha (34) trives godt i jobben som stråleterapeut og gjør alt han kan for å lære seg noe nytt hele tiden
Foto: Privat
Stråleterapeut Aaron Asfaha (34) lærte seg tidlig å verdsette hardt arbeid. 

– Jeg husker vintre med mye snø. På den tiden gikk jeg med avisen og kjempet meg gjennom ubrøytede Oslo-gater klokken fem om morgenen søndag etter søndag, forteller Aaron Asfaha. 

Han var 13 år da han begynte som avisbud. Arbeidsmoralen fikk han innprentet av farmoren. “Du må lære deg å bli selvstendig, og den beste måten å gjøre det på er å stå på og jobbe”, sa hun alltid.  

Asfaha hadde kommet til Norge bare tre år før han fikk sin først avisrute. 10 år gammel ankom han Norge. Datoen var 24. mai 1991, samme dag som fedrelandet hans Eritrea ble fritt fra Etiopia. Han fikk innvilget familiegjenforening med sin far. 

Jeg har alltid likt å studere.

Ble integrert
Etter hvert var det ikke bare å levere aviser som interesserte Asfaha. Han begynte å lese dem. Slik utvidet han ordforrådet og fikk innsikt i norsk samfunnsliv. Han ble også integrert i nærmiljøet. Gjennom bekjente ble han med i en fotballklubb og deltok i fritidsaktiviteter. 

Asfaha hadde en klar ambisjon om at han en dag skulle hjelpe mennesker som trengte det. “For at drømmen skal gå i oppfyllelse, må jeg jobbe hardt”, sa han til seg selv. Mens han studerte, begynte han å jobbe som pleieassistent i hjemmetjenesten. Slik ble han kjent med eldre menneskers behov for omsorg og medisinsk hjelp. Han var imponert av de eldres høflighet og kjærligheten de viste ham.

Leser fag
I dag jobber han som stråleterapeut ved Kreftsenteret på Ullevål sykehus. Det kan være svært travelt, men han trives. Det han brenner mest for ved siden av å hjelpe mennesker, er å utvikle seg faglig. 

 Jeg har alltid likt å studere. Når kollegaene ser meg bøyd over fagartikler, hender det de spør: “Aaron, blir du aldri trøtt av å studere?” For meg er kunnskap nøkkelen til suksess og utvikling både for individet og samfunnet. Men det koster, man må ofre masse fritid, og man ser mindre til familie og venner, forteller tobarnsfaren, som for tiden tar en videreutdanning i Magnetisk Resonans (MR). 

Underviser
På sikt kunne han tenke seg å studere pedagogikk og jobbe som lektor på universitetet eller høgskolen.

– Tanken om å bli lektor har slått meg, for jeg elsker å studere. Som lektor er man alltid oppdatert på nyere kunnskap og forskning. Dessuten har jeg mange oppdrag fra Høgskolen i Oslo, der jeg underviser i fagene strålefysikk, strålebiologi og stråleterapi. Men foreløpig er jeg fornøyd med jobben her på sykehuset, sier han. 

– Hvordan finner du tid og energi til alt dette? 

– Nøkkelordet for å lykkes er motivasjon: Ingen motivasjon, ingen suksess. Jeg har alltid vært interessert i læring og utvikling. En stor fordel med å jobbe i offentlig sektor er at man får muligheten til å drive med fag ved siden av jobben.