Reza får ærespris i bydel Sagene

Rødt-politikeren Reza Rezaee får Laila Kjelman-prisen.
Foto: Henrik Kreilisheim
Reza Rezaee får Laila Kjelman-prisen for sitt arbeid for «fremragende innsats» for nærmiljøet i bydel Sagene.
172Shares

Rezaee får prisen for sitt lange engasjement med å utvikle møteplasser som fungerer for alle i nærmiljøene i bydelen skriver Sagene Avis.

Han har i over 20 år initiert og ledet en lang rekke nærmiljøprosjekter både i bydel Sagene og i byen for øvrig.

Kjelman-prisen er opprettet av Oslo kommune og Høgskolen i Oslo til minne om samfunnsarbeideren Laila Kjelman, som ledet Gamleby-prosjektet og Grønland-/Nedre Tøyenprosjektet på 70- og 80-tallet.

– Jeg har vært opptatt av nærmiljø og lokalsamfunn i alle år. Det er viktige felt, og det er viktig å anerkjenne nærmiljøet og lokalsamfunnet, og de som bryr seg om det og engasjerer seg. Dette er ikke en pris til bare meg, men til mange av de aktive gruppene i bydelen som har vært engasjert – ungdommer, foreldre, aksjonen for stor park i Nydalen og aksjonsgruppa på Torshovtoppen. Jeg engasjerer meg og støtter dem, jeg gjør ikke stort annet enn å være der de er og støtter dem moralsk, praktisk og samfunnsmessig. Denne prisen vil jeg ikke si er til meg, men den er til alle som gjør denne innsatsen. Men så er det hyggelig at jeg får oppmerksomhet, sier han til Sagene Avis.

Får styreplass

Rezaee er også tilbudt en plass i styret til foreningen Laila Kjelmans pris.

– Jeg er veldig opptatt av frivillig sektor, det offentlige og vanlige folk. Mitt fokus er at man ikke må glemme å ta utgangspunkt i folk, at folk virker, at ungdom virker. Det er gjennom dette jeg har sagt ja til å sitte i styret. Så vil jeg reise diskusjon og debatt.

Langvarig politisk liv

Rezaee har hatt en flerårig karriere i Oslo-politikken, først i SV, så i Rødt. Han sitter i bydelsutvalget i Sagene bydel og satt som bystyremedlem i Oslo bystyre 2003–2007.

I et portrettintervju i Utrop i 2011 sa Rezaee at han vil kjempe for en inkluderende og solidarisk hovedstad.

– Jeg mener Oslo bør være stolt av at mennesker fra forskjellige steder i Norge og verden har valgt å bosette seg her. Jeg vil synliggjøre at dette er positivt og en styrke for byen. Man må ikke se på kulturforskjeller som noe negativt. Men dessverre er byen delt mellom rike og fattige.

Razaee har også hatt et langvarig politisk liv som sosialist, og med kampen mot sjah-styret i Iran, før han flyktet fra islamsk fundamentalisme. Han flyktet fra Iran til Dubai i 1987 før han to år senere kom som politisk flyktning til Norge.

Han har lenge vært opptatt av internasjonal politikk og vært aktiv krigsmotstander. I 2007 gikk han åpent ut og kritiserte partiledelsen i SV for å ha skiftet linje i Afghanistan-krigen.

– Jeg prøvde å kjempe, men følte ikke jeg hadde mulighet til å endre krigslinjen i SV. Og derfor meldte jeg meg ut.