Nadia Ansar med bok til høsten

I vår er norsk-pakistanske Nadia Ansar klar med bok om negativ sosial kontroll.

Utgivelsen er et dypt personlig oppgjør med hennes egen oppvekst i en patriarkalsk skamkultur, og kan leses opp mot ektemannen Abid Rajas bestselger Min skyld som utkom i 2021.

Utad var hun den plettfrie datteren, den store kjærligheten til Abid Raja, det gode innvandreralibiet og den velintegrerte psykologen, ekspert på følelser som skam og skyld. Det ingen så var at hun bar på en ryggsekk full av skam og mørke hemmeligheter.

– Fra jeg ble født var forventningen til meg at jeg skulle gjøre minst mulig galt og ta minst mulig plass. Konsekvensen var en påført skam som stilnet meg, sier Ansar via en pressemelding.

– Skam hindrer frie liv

Ansar ønsker med utgivelsen å bruke sin personlige og faglige stemme til å fortelle historien om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å være seg selv. Om å vokse opp på Ekeberg i Oslo som datter av den lokale kjøpmannen og den eneste jenta i klassen med minoritetsbakgrunn.

Som voksen ser Ansar flere velutdannede medsøstre med minoritetsbakgrunn gi opp den smertefulle balansekunsten i det likestilte Norge. De blir husmødre med hijab, og noen flytter tilbake til foreldrenes hjemland. Nadia Ansar mener det er skammen som hindrer dem i å leve frie liv.

– Skal vi få til integreringen av innvandrere i Norge og skape full kvinnefrigjøring også for kvinner med minoritetsbakgrunn, må vi innse at kraften og skammen som trekker disse kvinnene tilbake til undertrykkelse, fortsetter å slite i dem, også mens de tilsynelatende står med begge beina godt plantet i det norske samfunnet og lever norske liv, sier hun.