Flertallet vil ha Zaineb som idrettspresident

Oslo Arbeidersamfunn har valgt Zaineb Al-Samarai som ny leder.
Onsdag presenterte Terje Roel, leder av NIFs valgkomité, innstillingen til idrettsstyret 2023–2027, styret i Idrettens studieforbund og tingvalgte utvalg i Norges idrettsforbund for neste toårsperiode
5Shares

Ifølge Norges Idrettsforbund går flertallet i valgkomiteen innstiller på Zaineb Al-Samarai som president, og et mindretallet av valgkomitéen vil ha Berit Kjøll som president.

Valgkomiteen til NIF er sammensatt av personer med lang og variert erfaring fra norsk idrett. Flere har eller har hatt sentrale verv og med det god kunnskap om frivillig arbeid i idretten.

– Det første møtet ble avholdt 2. juni 2022, og det har vært mange gode diskusjoner av dedikerte og engasjerte medlemmer. Komiteen har fått inn mange gode forslag på kandidater, i tillegg til de som har ønsket gjenvalg. Takk til særforbundene og idrettskretsene som har sendt inn gode forslag, sier Terje Roel, leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen har utarbeidet kompetanseprofiler som er lagt til grunn for arbeidet, sier Roel.

Vi legger frem et forslag med kandidater som har komplementær kompetanse og ferdigheter, som arbeider strategisk og har gode lederegenskaper. Vi har også vært opptatt av kontinuitet i styret, derfor foreslår vi gjenvalg på flere kandidater, sier Roel.

Favoritt til å overta

Valget skal avholdes i Idrettstinget neste måned.

En kartlegging NRK gjennomførte i januar viste at over halvparten av idrettskretsene i Norge, på daværende tidspunkt, ønsket seg Al-Samarai som idrettspresident. Favorittstempelet ble ikke mindre etter onsdagens innstilling.

– Det føles veldig stort. Jeg er veldig takknemlig for tilliten valgkomiteen har vist meg, sier Al-Samarai til NRK etter innstillingen.

Samarai er tidligere stortingsrepresentant og jobber nå som kommunikasjonsekspert. Som barn flyktet hun sammen med familien fra Irak.

Samarai har erfaring som leder i Holmlia sportsklubb og fra styret i Vålerenga Fotball. Siden 2019 har hun vært styremedlem i Idrettsforbundet.