– Viktig satsing på flerkulturelle

Wolela Haile etterlyser flerspråklig helseinformasjon.
Foto: Privat
Wolela Haile stiftet Tverrkulturell helseinfo i 2015 hvor hun nå er daglig leder.

Haile har master i Internasjonal helse ved Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om kommunikasjon mellom innvandrerkvinner som lever med HIV/AIDS og helsepersonell, og bruk av tolk.

Nå inviterer Kreftforeningen til flerkulturelle arrangementer i Vitensenteret, noe Haile stiller seg svært positiv til.

– Dette er et flott initiativ. Kreft er et veldig skremmende tema for mange av oss. Nylig arrangerte vi et seminar med en kvinnelig lege for folk fra Etiopia. Dette var veldig nyttig, her var det mange spørsmål, blant annet om behandling, sier Haile.

Hun er også initiativtaker for helsefestivalen «Helsedagene på Grønland», hvor Kreftforeningen har deltatt med stand.

Etterlyser flerspråklig informasjon

Hun har gjennom sin forskning vist at det er dårlig kommunikasjon, stor mangel på informasjon og lite bruk av tolker i møte mellom helsepersonell og denne pasientgruppen.

– Det er viktig å kartlegge ulike miljøer, sier Haile.

Hun har selv vært kreftrammet med svulst, og etterlyser bedre informasjon på ulike språk.

– Det er også viktig med tilstrekkelig med kvinnelige leger/gynekologer, noe mange kvinner føler det er lettere å forholde seg til.

– Viktig å rette informasjon til menn

Haile mener også det bør rettes bedre informasjon mot menn.

– Helsen til mennene er glemt. Det bør informeres bedre om de ulike kreftformene til menn.
Menn er ikke så flinke til å oppsøke lege, dette gjelder menn generelt uansett minoriteter eller majoriteter, men det kan være vanskelig for minoriteter på grunn av blant annet språk, kultur osv. Spesielt blant de med innvandrerbakgrunn kommer ofte for sent til lege, sier Haile.

Haile og grupper med innvandrerkvinner har besøkt Vitensenteret flere ganger.

– Det har vært veldig lærerikt å komme til Vitensenteret, kvinnene har hatt stort utbytte av informasjonen de fikk i forhold til kreft. Det er flott at Kreftforeningen nå inviterer til arrangementer for innvandrere, sier Haile.