Marco bidro til at Stavanger-badeplasser ble universelt utformet

Stavanger-beboer Marco Nymark fikk igjennom klagen om at badepasser i Stavanger måtte bli universelt utformet.

Stavanger kommune måtte i 2022 utbedre og bygge universelt utformede toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen.

Toalettene er nå utbedret og Diskrimineringsnemnda har avsluttet saken. Klageren i saken forteller at flere med funksjonsnedsettelse bruker badeplassene, skriver nemda.

Selv om de aktuelle toalettene ble bygget for over 40 år siden, før dagens krav til tilgjengelighet for bygg, kom nemnda til at regelverket om universell utforming var brutt..

Viktig med tilrettelegging

Nymark mener at vi trenger toaletter som er tilrettelagt for alle.

– Noen må pushe den likestillingskampen, og det er en liten kamp av og til for å komme igjennom. Jeg har sett at flere funksjonshemmede faktisk bruker badeplassen nå som den er tilrettelagt for oss. Det gjelder folk med ulike funksjonshemminger, litt store, eldre og oss i rullestol. Det føles bra, og flere takker meg for at jeg tok kampen, sier Nymark.

FAKTA

Hva er universell utforming?

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås.’

(Kilde: wikipedia.no)