Halvparten av elevene vil lære seg spansk

Over halvparten av norske skoleelever vil lære seg spansk (Foto: Illustrasjon).
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Stadig færre elever på norske skoler vil lære seg fransk og tysk. Over halvparten vil lære seg spanske gloser.
236Shares

Stadig færre elever på norske skoler vil lære seg fransk og tysk. Over halvparten vil lære seg spanske gloser.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 52 prosent av elevene på ungdomsskolene velger spansk som fremmedspråk. Det tallet har økt stabilt siden 2016.

Samtidig har andelen som velger fransk eller tysk, sunket. Det er nå 31 prosent som velger tysk, en nedgang på 8 prosentpoeng fra 2016.

Det er 16 prosent som velger fransk, en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2013.

Til sammen er det to av tre elever på ungdomsskolen som velger å lære seg et fremmedspråk i tillegg til engelsk.

Det er flere jenter enn gutter som velger et tredjespråk, og blant dem er spansk og fransk mest vanlig. Tysk er mer vanlig blant guttene.

Innlandet er det eneste fylket der spansk ikke er på topp. Der velger 45 prosent av elevene med fremmedspråk å lære seg tysk.

Oslo har den høyeste andelen franskelever. Der velger 26 prosent fransk.

(©NTB)