Kimiya: – Annerledeshet er min superkraft

Norsk-persiske Kimiya Sajjadi fremmer rekruttering av flerkulturelle innenfor gründervirksomhet.
Foto: Privat
"Diskriminering finnes ikke" sa Kimiyas iranske pappa til henne da hun var liten. Det er selvfølgelig ikke sant, men fikk henne til å bruke sin annerledeshet som sin superkraft.

Norsk-persiske Kimiya Sajjadi ser det å være flerkulturell ung kvinne som sin superkraft.

– Det at det er så få profiler som ser ut som jeg gjør, gjør at jeg lettere skiller meg ut og at folk husker meg lettere, sier hun i en podcast med Arbeidstilsynet.

Temaet for podcasten var helse og inkludering på jobben.

Som liten fikk Kimiya et råd fra pappaen sin som hun aldri glemmer. «Diskriminering finnes ikke», sa han.

Ut mot offerrollen

I dag vet hun at det ikke er sant, men det at hun trodde på det har gjort at hun fokuserer på det hun kan gjøre noe med.

– Jeg ser at mange ofte havner i offerrollen og skylder på samfunnet og arbeidslivet. Selvfølgelig har de et ansvar og det må jobbes med, men det kommer ikke til å bli bedre over natten. Det er derfor viktig å fokusere på hva jeg gjøre i dag og tenke at det å være annerledes er min superkraft, sier hun.

Jobb systematisk med mangfoldet

I sin jobb har hun fulgt mange virksomheter over tid i arbeid med mangfold og inkludering. Det er spesielt et kjennetegn på de som lykkes.

Ifølge henne er det viktigste å jobbe systematisk med mangfold og inkludering. Slik som aktivitets- og -redegjørelsesplikten legger opp til.

– Ha klare mål og kartlegg risikoen. Hva er det som hindrer oss i å oppnå målet? Når man har funnet risikoene kan man gå i gang med å implementere tiltak. Disse tiltakene må følges opp og se om de faktisk bidrar til reell effekt eller ikke, forklarer hun.

Oppstart for mangfoldshjelp

Sajjadi har bakgrunn som jusstudent, og fra gründerskap. I 2021 startet hun sammen med andre jusstudenter elskapet Big Enough Global for å hjelpe selskaper med å rekruttere og beholde flerkulturelle.

– Erfaringene våre var at de fleste selskaper har lyst til å være inkluderende på en aktiv måte, men at de trenger hjelp til hvordan de kan være det. En av de største misforståelsene er at man tror det er nok å være ikke-diskriminerende. Det holder ikke, vi må også være inkluderende. Her er det viktig å være åpen og ta imot innspill fra de man søker etter å rekruttere, sa hun til Utrop i et intervju sommeren 2021.

– Ha objektive kriterier

Sajjadi sier virksomheter som ønsker å bli gode på mangfold og inkludering må gjøre følgende:

1. Ledertrening: lær ledere om inkluderende ledelse. Hvordan kan du som leder både rekruttere, beholde og promotere mangfold? Hvordan kan du få et mangfoldig team til å fungere godt overens?

2. Prioriter å gi ansatte kunnskap. Gi medarbeidere kunnskap om hva inkludering egentlig er, og hvilket ansvar de selv har.

3. Rettferdig og objektiv rekrutteringsprosess. La mer objektive kriterier og systemer påvirke hvem man ansetter og promoterer, og stole mindre på personlig skjønn.