Viktigheten av muslimske ledere under korona-pandemien

I Norge og internasjonalt har muslimske ledere spilt en sterk rolle for sosialt ansvar under korona-pandemien, mener forskere.
– Religiøse ledere verden over har bidratt til å hindre smitte, mange ved å sette sin religiøse autoritet bak myndighetenes smittevernstiltak, skriver forskere i kronikk.
84Shares

I kronikken i Vårt Land påpeker Kaja Borchgrevink og Marta Bivand Erdal fra Institutt for fredsforskning og Gina Lende fra MF vitenskapelig høyskole viktigheten religiøse ledere og trossamfunn har hatt under pandemien.

– I Norge var moskeene raske med å stenge dørene og innta en viktig rolle i arbeidet med å begrense smittespredningen gjennom informasjon og veiledning. Gjennom sine nettverk har moskeene nådd ut til folk som myndighetene ikke hadde kanaler til å nå ut til. Slik som for andre religiøse ledere, er beslutningen om å be de troende holde seg hjemme fra moskeene vanskelig. I krisetider er tro og ritualer viktig for mange. Men situasjonen har krevd det motsatte, å ikke samles, å ikke stå tett.

Vist samfunnsansvar

Kronikkforfatterne mener dette vitner om det samfunnsansvar religiøse ledere ofte tar.

– I Norge har vi de siste månedene sett en rekke initiativ for å hjelpe folk gjennom donasjon av penger og mat. For mange muslimer er fastemåneden en tid for forsakelse, til å verdsette det man har og dele med dem som har mindre.

Videre skriver man at pandemien har naturligvis utløst et enormt engasjement blant muslimer over hele verden.

– Vi har fulgt utviklingen i Pakistan, Nigeria og Indonesia, tre land som inngår i vår studie av muslimske humanitære aktører. De er alle hardt rammet av Covid-19. Smitte- og dødstallene stiger stadig. Samfunnene er stengt ned, med enorme økonomiske konsekvenser for millioner av mennesker som nå står uten jobb og inntekt. I alle tre landene er de statlige restriksjonene under konstant debatt. Religiøse ledere og nettverk har stor innflytelse politisk, og stor betydning for sosiale tjenester. En effektiv respons er avhengig av at religiøse ledere og organisasjoner tar ansvar.