– Viktig skritt på veien mot sosial dumping

Unn Kristin Olsen i Parat er fornøyd med at nye innleieregler mot sosial dumping skal håndheves.
Foto: Vetle Daler
Unn Kristin Olsen i Parat mener styrking av håndhevelsen av regler om innleie av arbeidskraft er viktige i kampen mot sosial dumping.
6Shares

Stortinget vedtok forrige uke å gi Arbeidstilsynets mulighet til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere er oppfylt.

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener samtidig at arbeidstakerorganisasjonene burde ha anledning til å gå til sak på eget initiativ.

– Det vil fortsatt være vanskelig for den enkelte innleide å ta opp saken sin i frykt for å
miste nåværende og fremtidige engasjement, sier hun til Parat.

Vedtatt i 2018

Innleiereglene ble vedatt for to år siden. Samtidig er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) uviss om hvilke andre organer enn Arbeidstilsynet som departementet har vurdert for å utføre denne kontrollfunksjonen.

– Det er også fordi denne prosessen i stor grad var ferdig før jeg kom inn i departementet, svarte Røe Isaksen, som lover at loven skal tre i kraft om kort tid overfor Fri Fagbevegelse.