PST frykter attentat mot politikere

Ifølge PST vil høyreekstreme utgjøre en sterkt trussel for enkeltpolitikere.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST advarer om økende rekruttering til høyreekstremisme under koronakrisen.
192Shares

Fredag formiddag offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste en ugradert versjon av en oppdatert trusselvurdering om terrorfaren i Norge, hvor man fremhevet faren for høyreekstreme angrep i halvannet år framover, melder Filter Nyheter.

I vurderingen skriver PST at terrorfaren i Norge fortsatt er moderat, men at mostand mot islam og ikke-vestlig innvandring fortsatt vil ha sterk appell i høyreekstreme miljøer og at «PST vurderer derfor at et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme er sannsynlig».

– Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene», heter det i vurderingen.

Kan bli mål for attentat

For første gang framhever PST nå faren for at bestemte politikere i Norge som er utpekt som fiender blant høyreekstreme, kan bli mål for attentater.

– Et annet aktuelt angrepsscenario er målrettede drap av enkeltpersoner som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Særlig relevante mål er politikere som høyreekstrem anser for å være innvandringsliberale, muslimer, personer med ikke-vestlig utseende og jøder, heter det i den oppdaterte vurderingen.

Venstreekstreme og jihadister 

Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer PST bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover.

Venstreekstreme beskrives også som en trussel, og mest når det gjelder høyreekstreme.

– Vi forventer ikke vekst i de venstreekstreme gruppene. Den mest samlende kampsaken for venstreekstreme er kampen mot høyreekstremisme. Dette vil komme til syne gjennom propagandavirksomhet og forsøk på voldsutøvelse mot personer venstreekstreme miljøer definerer som høyreekstreme», skriver PST.

 

.