Thailandske koner får bli, nigerianske menn kastes ut

Ekteskapsinnvandringen favoriserer thailandske kvinner, viser innvilgelser fra UDI og UNE de siste fire årene.
Foto: Scanstockphoto
Thailandske koner får langt oftere innvilget opphold på bakgrunn av ekteskap enn nigerianske menn.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ha rmellom 2015 og 2019 behandlet 37 søknader om oppholdstillatelse i Norge for menn fra Nigeria som har giftet seg med en norsk kvinne. Kun 18 stykker, eller 46 prosent, har fått søknaden innvilget, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammenligning har 97 prosent av thailandske kvinner som har giftet seg med norske menn, fått opphold – 2401 kvinner av 2484 søkere.

– Alderforskjell avgjør ikke

Aldersforskjellen er ikke avgjørende, sier juridisk fagdirektør Ketil Larsen i UNE, ankeorganet til UDI.

– Kulturelt i mange land er ekteskap mellom unge kvinner og eldre menn mer vanlig enn motsatt. I flere kulturer er det å få barn, også for menn, svært viktig. Ekteskap mellom unge kvinner og eldre menn kan dermed være mindre påfallende enn det motsatte. Aldersforskjell er ikke alene avgjørende, så hvordan dette slår ut i enkeltsaker beror på omstendighetene i den enkelte sak, sier han til DN.