Om DR Kongo, Joshua French, ressursplyndring, og Dan Gertlers rolle

MENINGER: President Joe Biden har gjeninnført straffesanksjonene mot Solberg-regjeringens hjelpesmann i DR Kongo, den korrupsjonsanklagede israeleren og diamanthandleren Dan Gertler. Solberg regjeringens hemmelige engasjement i januar 2014 av Gertler i bestrebelsene på få Joshua French løslatt fra fengsel i Kinshasa, er avslørt av Dagens Næringsliv.
75Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Gertler har lenge vært under overvåkning av amerikanske myndigheter for sin forretningsvirksomhet i DR Kongo. I 2017 ble han utestengt fra USAs finanssystem for økonomisk korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i Kongo. (2) 15. januar i år opphevet president Trump sanksjonene, men president Biden gjeninnførte dem 9. mars. Dokumentasjon som er grunnlaget for mistanken om Gertlers økonomiske og andre former for kriminalitet finnes i kildematerialet på slutten av denne artikkelen. Alle anklager er blitt avvist av Gertler og hans jurister.

Les mer i bistandsaktuelt.no