I ICC Alna er styrelederen og halve styret kvinner

Styret ICCs avdeling på Alna består av halvparten kvinner. Foto tatt i Grønlandsmoskeen.
Foto: Linda McMahon
Flere kvinner er aktive i driften av norske moskeer. Kvinner har også i økende grad formelle lederverv, viser ny rapport.
301Shares

Selv om jeg har hatt mange prosjektlederroller i den sentrale moskeen vår, var det å ha lederansvar for en hel organisasjon ikke vanlig for meg. Da jeg ble spurt om å være styreleder, var det derfor utfordrende for meg å takke ja, sier Almas Ali til Vårt Land.

Hun er styreleder i ICC Alna, en moské hvor likestillingsidealene står høyt. I vedtektene deres heter det at styret ti personer skal ha fem medlemmer av hvert kjønn.

Stadig flere kvinner og unge er aktive i driften av norske moskeer. Kvinner får dessuten i økende grad formelle lederverv. viser rapporten «Endring i det stille – om likestilling i norske tros- og livssynssamfunn», skrevet av Nora Stene, førsteamanuensis i religionsvitenskap på Universitetet i Oslo.

I over et tiår har Ali hatt en rekke frivillige verv i ICCs kvinnegruppe Grønland, både som styremedlem, leder av ulike programkomiteer, samt generalsekretær.

–  I styret er medlemmene i alle aldre. Jeg blir møtt med stor respekt og integritet, sier Ali.