Solberg tok selvkritikk etter importsmitte

Karanteneplikten var for lenge tillitsbasert, erkjenner statsminister Erna Solberg.
Foto: Wikipedia
Statsministeren kom med noen erkjennelser da hun redegjorde for koronakommisjonens rapport for Stortinget, men opposisjonen er ikke fornøyd.
8Shares

I redegjørelsen erkjente Erna Solberg (H) blant annet at innreiseordningene var for tillitsbasert i fjor høst da det kom en ny smittebølge i Europa.

– Vi hadde på dette tidspunktet et system på plass, hvor karantene trådte i kraft for reisende fra land hvor smitten kom over gitte terskler. I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikten for lenge var for tillitsbasert, sa statsministeren i sin redegjørelse.

Solberg sa også at hun er enig med kommisjonen om at vedtaket om inngripende tiltak 12. mars burde vært tatt av regjeringen og ikke Helsedirektoratet, og hun erkjente at pandemiscenarioene til DBS og WHO burde ha vært utfordret.

– Jeg er enig i at vi i beredskapsarbeidet i for liten grad har utfordret vedtatte sannheter om hvordan pandemier skal håndteres i Norge, sa Solberg, som videre pekte på at Norge var forberedt på en influensapandemi, men at den ikke omfatter virus med andre egenskaper.

Men opposisjonspartiene mener at Solberg kunne ha tatt mer av de rundt 60 læringspunktene fra kommisjonen til seg.

SV-leder Audun Lysbakken mener også det er «oppsiktsvekkende» at statsministeren ikke kom med mer selvkritikk. Frps Sylvi Listhaug sa at regjeringen har sviktet på importsmitte, og Senterpartiets Marit Arnstad mener rapporten er pinlig for Solberg.

– Paradokset er stort, for da Høyre gikk i regjering var det et viktig valgkampløfte å gjøre Norge bedre rustet til slike kriser, sa hun.

– Kommisjonen dokumenterer at disse løftene ikke er innfridd etter sju år og like mange beredskapsministre. Slik er kommisjonens rapport ikke bare alvorlig for beredskapen, men også litt pinlig for statsministeren, sa Arnstad.

Både SV og Rødt ber nå om at rapporten blir behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget før høstens stortingsvalg.

Under Solbergs redegjørelse mandag ble det også klart at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding når pandemien er over, og at det i statsbudsjettet for neste år vil bli lagt fram et forslag til hvordan en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr skal organiseres.