Barn av innvandrere er positive til likestilling i familien

De slutter sterkt opp om at begge foreldre jobber og deltar i hus- og omsorgsarbeidet.
48Shares

Innvandrere i Norge kommer ofte fra land med mer tradisjonelle familieverdier, mens barna deres har vokst opp i et samfunn der det er vanlig at kvinner er i jobb og at menn tar ansvar for hus og barn.

Dermed er det interessant å spørre hvilke holdninger etterkommere av innvandrere har til likestilling.

Forskerne Ragni Hege Kitterød og Marjan Nadim har studert nettopp dette. De undersøker om etterkommerne støtter en likestilt familiemodell på lik linje med flertallet av befolkningen i Norge, og om det er forskjeller i holdninger blant ulike grupper etterkommere.

Les mer i forskning.no