Barnevernet avviste all kritikk – kalte barn av taterslekt «etnisk norsk»

VESTRE INNLANDET TINGRETT (TV 2): Det er ytterst sjeldent at pressen får være til stede under behandlinger av barnevernssaker. Likevel fikk TV 2 følge rettssaken der Per og Line kjempet mot tvangsadopsjon av barnet sitt.

Hovedforhandlingen der barnevernet går inn for tvangsadopsjon av det syv år gamle barnet, ble holdt over fire dager i forrige uke.

Det som gjør saken spesiell er at rettens egenoppnevnte sakkyndige psykolog har konkludert med at adopsjon betyr videre assimilering av barnet, i strid med mennskerettene. Altså at det mister muligheten til å lære morsmålet, romani, og kontakten med sitt kulturelle opphav.

Barnet har tilhørighet til den nasjonale minoritetsgruppen, romanifolket-taterne.

Les mer i tv2.no