Barnevernet avviste all kritikk – kalte barn av taterslekt «etnisk norsk»

VESTRE INNLANDET TINGRETT (TV 2): Det er ytterst sjeldent at pressen får være til stede under behandlinger av barnevernssaker. Likevel fikk TV 2 følge rettssaken der Per og Line kjempet mot tvangsadopsjon av barnet sitt.
6Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Hovedforhandlingen der barnevernet går inn for tvangsadopsjon av det syv år gamle barnet, ble holdt over fire dager i forrige uke.

Det som gjør saken spesiell er at rettens egenoppnevnte sakkyndige psykolog har konkludert med at adopsjon betyr videre assimilering av barnet, i strid med mennskerettene. Altså at det mister muligheten til å lære morsmålet, romani, og kontakten med sitt kulturelle opphav.

Barnet har tilhørighet til den nasjonale minoritetsgruppen, romanifolket-taterne.

Les mer i tv2.no