En av fem med innvandrerbakgrunn vil feriere i utlandet

Flere majoritetsnorske enn folk med innvandrerbakgrunn oppgir at de vil feriere i Norge.
Foto: Claudio Castello
85 prosent av befolkningen uten innvandrerbakgrunn oppgir at årets sommerferie kun blir i Norge. Blant dem med innvandrerbakgrunn er tallet 65 prosent.

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion. 24.000 personer er spurt om hvorvidt de antar at sommerferien blir i Norge.

Blant dem med innvandrerbakgrunn oppgir 19 prosent «nei» på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer «vet ikke». Blant dem uten innvandrerbakgrunn svarer 8 prosent «nei» og 7 prosent «vet ikke».

– Sannsynligheten for å reise til utlandet i sommer øker med to til tre ganger dersom man har innvandrerbakgrunn, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun understreker samtidig at folk med innvandrerbakgrunn utgjør én million mennesker med høyst ulike reisemål og reiseformål.

I uka som var, oppga 59 prosent at de synes åpningen av samfunnet går i riktig tempo. 28 prosent syntes det går for fort, og 13 prosent mente det skjer for sakte. Totalt 35.500 personer er spurt om dette.