Nytt utvalg opprettholdt avskjed av Eikrem. NTNU-styret skal avgjøre saken

Øyvind Eikrems klage på avskjed fra NTNU er sendt videre til NTNU-styret. Det er uklart når saken kommer opp.
3Shares

Onsdag 1. september behandlet Ansettelsesutvalget på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU klagen Øyvind Eikrems advokat har sendt inn på vedtaket om at han skulle avskjediges fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.

Dette bekrefter dekan ved fakultetet Tine Hestbek i e-post til Khrono torsdag kveld.

Hestbek skriver at «utvalget vurderte om det forelå grunnlag for å omgjøre eget utvalgs tidligere vedtak i den nevnte saken».

Les mer i khrono.no