Lokal folkeaksjon for Kabul-flyktningene

På bare to dager fikk Råde Røde Kors nok klær til å dekke behovet til de 200 flyktningene fra Afghanistan som bor på Nasjonalt ankomstsenter.

I månedsskiftet august – september ble 860 afghanere evakuert fra Kabul til Norge. Rundt 200 av dem ble sendt til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, og ettersom de forlot hjemlandet i forbindelse med til dels dramatiske hendelser etter at Taliban tok makten i landet 15. august, har mange ankommet Norge med få eiendeler.

Blant annet har det vært mangel på klær. Det ville det lokale Røde Kors gjøre noe med, og annonserte på lokale nettsider at de ønsket bidrag fra innbyggerne i Råde. Responsen lot ikke vente på seg.

Les mer i dagsavisen.no