Hvorfor eldes innvandrere raskere enn resten av befolkningen?

Eldre innvandrere sliter oftere med helsen enn befolkningen ellers, viser ny forskning.
Forskere vil undersøke hvordan eldre innvandrere opplever sine helseutfordringer, og hvorfor de eldres raskere enn befolkningen ellers.
447Shares

Forskerne er tilknyttet forskergruppen USN Eldreforsk og Senter for Omsorgsforskning på Universitetet i Sørøst-Norge.

Zeljka Cvetkovic, stipendiat og Beate Lie Sverre, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge, skriver i en kronikk i Drammens Tidende om årsaksfoholdene.

– Innvandrere har en tendens til å eldes raskere og slite med flere kroniske helseplager med alderen enn resten av befolkningen. Årsakene er mange og sammensatte, men oftest bunner det i et stressende og hardt liv med lav sosioøkonomisk status i samfunnet.

Helsen forverres

Ifølge forskerne forringes helsen betraktelig hos de fleste innvandrerne, særlig hos de som har bodd i Norge i 30 år og lengre.

– Dette kan bety at å leve og å eldes som innvandrer i Norge innebærer stor risiko for helsen. De mest utbredte helseplagene hos eldre innvandrere er belastningsplager i form av muskel- og skjelettsmerter, livsstilssykdommer og psykiske plager.

Lav utdanning, og lavtlønnede, fysisk anstrengende jobber forklarer også en del.

– Tilværelsen kan i tillegg være preget av dårlig økonomi og liten tid til avslappende og helsefremmende aktiviteter i hverdagen. Hos noen, særlig kvinner fra ikke-vestlige land, har det dessuten ikke vært vanlig å bruke tid på trim.