Flyktninghjelpen leverer 1.500 underskrifter: Krever mer offensiv flyktningpolitikk

Krever 5.000 kvoteflyktninger i 2022, og én milliard kroner ekstra til nødhjelp.
42Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Over 1.500 personer har signert Flyktninghjelpens opprop, som ber Regjeringen om å bevilge én milliard kroner ekstra til nødhjelp til flyktninger og internt fordrevne.

Rekordhøye 235 millioner mennesker trenger nødhjelp globalt, men FN og andre hjelpeorganisasjoner har hittil i år mottatt langt under halvparten av pengene som trengs for å møte behovet.

Les mer i transitmag.no