Michiel er redd for å sitte livet ut på asylmottak

73 år gamle Michiel har budd på mottak i 12 år, og er bekymra for framtida. Frykta er å bli her resten av livet. Regjeringa meiner nemleg me ikkje må legge opp til at fleire asylsøkjarar med avslag nektar å reise heim.
285Shares

Gamle arbeidshender blir trekte i eingongshanskar, og Michiel Tesfagaber Teklom bløyter moppen i såpevatn. Det er tysdag og vaskedag på Setermoen asylmottak i Troms.

Den tidlegare gardbrukaren og birøktaren er glad for å ha noko å gjera, men aller helst ville han hatt ein skikkeleg jobb og ein meiningsfylt kvardag.

Sjølv om han ikkje er like sprek som før, så er det framleis krefter att i kroppen og godt omløp i hovudet, slår han fast.

Les mer i nrk.no