Tajik krever svar etter at UDI har fratatt 44 barn deres norske pass

Inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) ber Utlendingsdirektoratet ( (UDI) om en orientering etter TV 2s saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn. UDI fratok 44 barn statsborgerskapet de to siste årene.

Ifølge den nye statsborgerloven som trådte i kraft 15. januar 2020 skal barn som hovedregel ikke bli fratatt norsk statsborgerskap som følge av at foreldre har gitt uriktige opplysninger.

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn, ifølge loven.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og partiene Rødt og SV mener tallene TV 2 har brakte om at 44 barn likevel fikk tilbakekalt norsk statsborgerskap etter at loven kom, er alarmerende.

Les mer i tv2.no