Tospråklig skole gir elevene rikere skolehverdag

I Den tyske skole foregår det meste av undervisnningen tospråklig.
Foto: Pixaby
Overføringsverdien som elevene får fra de tospråklig opplæring er et unikt tilbud, hevder Den tyske skole.
43Shares

Skolen tar kun utgangspunkt i norsk læreplan der norsk og samfunnsfag undervises på norsk, ifølge deutscheschule.no.

– Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at elevene på Den tysk-norske skolen scoret over – til dels høyt over – det gjennomsnittet for Norge. De får stor overføringsverdi fra tyskfaget gjennom universelle temaer som litterære epoker, litterær tolkning og retorikk. Noe som betyr at de får en enda dypere forståelse av disse temaene, sier Silje Berdal, norsklærer for VG1,VG2 og VG3 på Den tysk-norske skolen til nettstedet.

Veksler på språk

Med et internasjonalt skolemiljø snakkes det ofte flere språk i klasserommet. Noen ganger veksler de mellom tysk og norsk midt i en samtale. Det synes læreren er skikkelig gøy, og samholdet er godt, uavhengig av morsmål.

– Barna er så flinke til å kommunisere med hverandre! Uavhengig om de er tyske eller norske, så blir de en samlet gjeng. Barna er veldig inkluderende og språket er flytende. De kan starte med en setning på tysk og fullføre den på norsk. Jeg synes det er morsomt å se hvordan de bruker språket.

Elevene deles inn i små morsmål og fremmedspråk- grupper slik at de får tett oppfølging. Elevene som ikke har forkunnskaper lærer først norsk i fremmedspråk-grupper der de får ekstra språkhjelp. Når nivået øker og de føler seg trygge nok i norsk, kan de gå over til morsmålsundervisning.

– Skolen fokuserer på å eksponere elevene for norsk kultur. De lærer om alt fra Prøysen og Flåklypa til mer moderne tekster. Vi har også lesepauser i lunsjen, noe som er en fin måte å presentere norsk litteratur, sier Britt Elin Sandblåst, som er lærer for 1-4 trinn på Den tysk-norske skolen.