Jehovas vitner kan miste registreringen som trossamfunn

– Å frata et tros- og livssynssamfunn registreringen er en symboltung avgjørelse, sier Ingrid Rosendorf Joys i STL.
Foto: Evelyn Pecori
Statsforvalteren vil vurdere om Jehovas vitner, som nylig ble nektet statstilskudd, også skal miste sin registrering som trossamfunn.

I januar ble det kjent at Statsforvalteren nekter Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis. Barne- og familiedepartementet har i tillegg bedt Statsforvalteren vurdere om opplysningene som lå til grunn for å frata trossamfunnet statstilskuddet også har betydning for registreringen av trossamfunnet, skriver Vårt Land.

– Å frata et tros- og livssynssamfunn registreringen er en symboltung avgjørelse, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.

Hun påpeker at trossamfunn kan fortsette sin aktivitet også uten registrering, men de mister en rekke goder, som mulighet for å utløse tilskudd, samt vigselsrett.

Statsforvalteren valgte i fjor å opprette en undersøkelsessak der de gjennomgikk Jehovas vitners egne redegjørelser og publikasjoner om eksklusjon. «I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skrev Statsforvalteren da det i januar ble kjent at de nekter Jehovas vitner statstilskudd. Statsforvalteren har ikke konkludert om Jehovas vitner oppfyller vilkårene for registrering som trossamfunn.

Jehovas vitner har varslet at de vil anke tilskuddsnekten til Barne- og familiedepartementet, og begrunner det blant annet med at «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet».