Norske kommuner åpner opp for å ta imot ukrainske flyktninger

Folkevalgte i de største byene i Norge enes om at de kan ta et større ansvar og bosette flere i nød.

– Vi har en befolkning og kommuner som står klare til å ta imot flere flyktninger, sier mangfoldsbyråd i Bergen, Katrine Nødvedt (MDG).

Like før hadde bystyret hatt en svært emosjonell debatt der Ukraina ble hyppig nevnt.

Onsdag stemte nemlig alle representantene, bortsett fra Frp, for å ta imot de 182 flyktningene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ønsker i 2022. Like mange stemte for å gi et signal om at Bergen kan ta imot flere dersom behovet øker.

Les mer i nrk.no