Holocaust har overskygget andre sider ved jødisk identitet

Ideen om jøder som en ensartet gruppe er sterk. Ny forskning viser hvor mangefasettert jødisk liv og identitet er i Norge.

– Tyngden av Holocaust har overskygget forskningens interesse for andre dimensjoner ved jødisk liv. Det synes som om skyggen fra historien har gjort den jødiske minoriteten usynlig i sammenhenger der folkemordet ikke står sentralt, sier Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret.

Hun har ledet forskningsprosjektet Jødiske identiteter – valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge, der intervjuer med jøder i Norge danner et viktig grunnlag for resultatene.

Les mer i forskning.no