Mark (10) døde mens han bodde på asylmottak i Norge

Tetiana Sorokina merket at sønnen Mark hadde store smerter og måtte på sykehus. Ambulansen kom, men dro uten den utviklingshemmede gutten. To dager senere var han død.