– Staten skal ikke pålegge drift av asylmottak

Ordfører Bernt Brandal i Hareid vil ikke ha statlig påtvunget asylmottaksdrift.
Foto: Skjermdump/Facebook
Ordfører Bernt Brandal (Folkelista) i Hareid vil ha seg frabedt å bli påtvunget å måtte drifte asylmottak for staten.

UDIs siste scenariorapport skisserer tre scenarioer, der det høyeste scenarioet tilsier at det kan komme 120.000 fordrevne fra Ukraina i 2024.

Hareid er én av seks kommuner i Norge som i dag driver asylmottak basert på eget ønske. Sånn bør det fortsatt være, mener ordføreren.

– Vi er positive til å hjelpe, men vi må klare å gi tjenester både til de som kommer, og de som allerede bor her. Det vil rett og slett være en uting om staten skal pålegge kommunene å drifte asylmottak, sier ordføreren.

Han håper at regjeringens ønske om å pålegge drift av asylmottak, ikke blir noe av.

– Alle ønsker å hjelpe til i en vanskelig situasjon, men å gå fra gulrot til tvang er ikke veien å gå, sier Brandal.

Les mer i Kommunal Rapport