Stoppet mulig fremmedkriger på flyplassen

Her på Oslo Lufthavn skal Minotenk-prosjektkoordinator Yousef Bartho Assidiq hatt samtaler med en ung mann som var i ferd med å reise ut av Norge for å verve seg til Islamsk Stat (NB! Personene avbildet har ingenting med saken å gjøre).
Foto: Michael Renner
I begynnelsen av desember hindret PST, i samarbeid med tenketanken Minotenk, en ung mann fra å reise til Syria for angivelig å slutte seg til IS, melder NRK.

I lang tid har Politiets sikkerhetstjeneste, PST, hatt samtaler med personer de frykter kan bli fremmedkrigere. Nylig fikk de hjelp av tenketanken Minotenk, som jobber mye med tematikken rundt ekstremisme og radikalisering, og ofte har samtaler med personer som står i fare for å bli radikalisert.

En desemberdag i 2014 fikk prosjektkoordinator i Minotenk, Yousef Bartho Assidiq (til høyre på bildet), en telefon fra PST. Han ble spurt om å dra til Oslo Lufthavn for å snakke med en ung mann som sikkerhetstjenesten fryktet skulle reise ut av landet for å slutte seg til terrorgruppen IS.

 
Foto : Claudio Castello

– Saken gjaldt en ung mann vi hadde jobbet med lenge og da var det kanskje mest naturlig at vi var den nærmeste og tryggeste part. Vi føler at dette var en god måte å løse dette på, sier Assidiq til NRK.

– Samarbeid mer med sivile aktører
Mannen ble igjen i Norge etter samtalene han hadde med både PST og Minotenk på Oslo Lufthavn. Nå mener terrorekspert og redaktør i Hate Speech International, journalist og forfatter Kjetil Stormark, at PST må samarbeide mer med sivile aktører og organisasjoner.

– Sikkerhetstjenesten er en politiorganisasjon som følger politiloven og sitter på mye taushetsbelagt informasjon. Men jeg mener at dersom det legger begrensninger på PSTs muligheter for å samarbeide i større utstrekning med andre aktører som er sivile, så bør Justisdepartementet se på mulighetene for å myke opp reglene noe mer, sier Stormark til NRK.

Linken til illustrasjonsbildet