Slik får du mangfold i arbeidslivet

De fleste arbeidsplasser kan lett gjennomføre tilrettelegginger slik at arbeidet kan tilpasses et mangfold av arbeidstakere, både praktisk og sosialt. Det å ha et annet morsmål enn norsk, bekjenne seg til en ”fremmedartet” religion, ha ”uvanlige” tradisjoner og kulturelle oppfatninger vil være en del av fellesskapet på jobben, skriver Rolf Undset Aakervik, Mangfold i arbeidslivet (MiA) i en kronikk i LO-aktuelt.