– Følelsesmessig krevende å jobbe med papirløse

For mange leger er det yrkesetisk utfordrende å ikke kunne tilby fullverdig helsehjelp til papirløse migranter.
Foto: Scanstockphoto
Ny studie viser at helse- og sosialpersonell ofte reagerte med frustrasjon og sinne over at sårbare papirløse migranter ble nektet helsehjelpen de trengte.