Økt oppmerksomhet om rasisme

(ARTIKLER) ...Poenget med FN-konferansen var å diskutere seg frem til enighet om hvordan det er mulig å komme frem til felles kjøreregler for hvordan det er mulig å bekjempe rasisme. Det er derfor skuffende at to land som kaller seg demokratiske, Israel og USA, ikke er villig til å ta en debatt om hvordan deres politikk har rasistiske utslag...