Mangfoldig ungdomsorganisasjon

0Shares

Skeiv ungdom står for mangfold, og det vil vi vise i sentralstyret, sier valgkomiteens leder Kim André

Lyngås. Helga 17.-19. april skal Skeiv ungdom (SkU) ha landsmøte og velge ny leder og nytt sentralstyre. SkU vil ha et styre som vil speile mangfoldet i samfunnet, med tanke på både bakgrunn, erfaring og geografisk spredning.

– Vi kan ikke bare si på papiret at vi er en organisasjon som står for mangfold, så vi har gjort et bevisst valg ved å få medlemmer med forskjellige bakgrunner, sier Lyngås til Blikk Nett.

Innstillingen fra valgkomiteen som leder er Espen Evjenth, som 1. nestleder er Sindre Andreas Nilsen innstilt. Nilsen satt i det opprinnelige Ungdomsutvalget, som jobbet fram stiftelsen SkU. Nilsen var også med på å stifte SkU Sør, og han var leder der i to år.

Nayab Tahir er innstilt som 2. nestleder. Hun har vært ansatt i Skeiv verden som kulturkonsulent i fire år, og har også en erfaring fra Kirkens bymisjon. Som økonomikonsulent er Elias Hamza innstilt. Han er i dag organisasjonssekretær i Skeiv Verden. Styremedlemmer som er innstilt av valgkomiteen er Linn Michelsen, som har lang erfaring fra Røde Kors og Redd Barna, Sherry Hakimnejad, som studerer ved Høgskolen i Oslo der hun blant annet har vært med på å bygge opp en studentgruppe for innvandrere, og Zeshan Mohammad som studerer statsvitenskap ved UiO og har lite organisasjonserfaring bak seg, skriver Blikk Nett.