– En bok som viser nye sider ved islam

Førsteamanuesis og religionsviter Marianne Hafnor Boe har gitt ut ny bok om feministiske tolkninger av Koranen.
Foto: Universitetet i Stavanger
I boken "Feminisme i islam" presenterer religionsviter Marianne Hafnor Bøe bredden i feministiske tolkninger av religionen.

Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt så vel som i norske muslimske miljøer – og har lange historiske røtter.

Her ligger hovedknaggen som religionsviter Marianne Hafnor Bøe tar opp i boken Feminisme i islam. Hun ser til at boken presenterer bredden i feministiske tolkninger av islam.

Hafnor Bøe er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger og skrevet forskningsartikler om halal-dating blant unge norske muslimer, kvinneaktivisme i Iran og Sudan og feministiske tilnærminger til sharialovgivning.

– En bok som trengtes

Til høsten, eller nærmere bestemt oktober utgis Feminisme i islam.

– Hva motiverte deg til å skrive boken?

– I mange år har jobbet med dette temaet indirekte. I lang tid har jeg også fått henvendelser fra både lesere og studenter om at de manglet en ordentlig bok om islam og feminisme. Her har det altså vært et behov for en innføringsbok som løfter frem feministiske tolkninger av Koranen og islam, sier hun til Utrop.

Grunnen til at slike betraktninger ikke kommer frem i lyset, er enkelt, mener Hafnor Bøe.

– Folk er rett og slett ikke så godt kjent med islam, til tross for tiår med innvandring og kulturutveksling. Kjennskapen her i Norge er mer begrenset til den kulturelle bagasjen som kommer fra majoritetsmuslimske land, og ikke så mye til selve religionen og teologien. Mange av de som er omtalt har feministiske betrakninger som står helt nær religionen, fremfor sekulær muslimsk tankegang.

Komplekst tema

– Ofte begrunnes kjønnsdiskrimineringen med at det kommer fra religionen selv, mens kultur kan ofte være involvert. Hva tenker du om dette?

– Temaet er komplekst. Ser vi på kjønnsdiskriminerende praksis knyttes dette ofte til religionen. Samtidig er det store variasjoner i religiøs praksis. Noe av det som kommer frem i boken som en oppklaring på dette er at islamsk religiøs praksis og teologi kan tolkes til å rettferdiggjøre både kjønnsdiskriminering og likestilling. Vi finner eksempler på begge.

I islamsk religiøs praksis og teologi kan tolkes til å rettferdiggjøre både kjønnsdiskriminering og likestilling

Hafnor Bøe håper boken på sin side vil oppfattes som informativ.

– En målsetning er at leserne, om de er fagfolk eller ei, får innsikt i det religiøse mangfoldet som finnes i islam. At det samme mangfoldet også gir utslag i ulike tolkninger av blant annet feminisme og likestilling. Men først og fremst håper jeg at leserne oppnår god innsikt.

– Hvordan ser du utgivelsen i kjølvannet av terrorattentatet mot Al-Noor-moskéen og det enkelte mener er økende muslimhat i Norge?

– Konteksten er en helt annen i boken, og med bokutgivelsen. Forhåpentligvis kan Feminisme i islam vise nye sider ved religionen,  og at diskusjoner om likestilling også finner sted innenfor islam.