Færre utlendinger uttransportert hittil i år

Stridens kjerne: ARS-leder Rune Berglund Steen og flere meningsfeller mener utlendingsinternatet Trandum i sin nåværende form, som et asylfengsel, bør nedlegges.

338 personer ble uttransportert i august i år, noe som er 106 færre enn i august i fjor, opplyser Politiets utlendingsenhet.

16 prosent av de uttransporterte straffede personene så langt i år er borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 10 prosent av Litauen, opplyser politiet.

– I august ble 23 mindreårige uttransportert til sitt hjemland eller et trygt tredjeland. Fem av disse var enslige mindreårige som ble uttransportert til sine hjemland. De øvrige 18 mindreårige ble uttransportert til sine hjemland eller trygt tredjeland sammen med foresatte eller et nært familiemedlem, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.