Færre utlendinger uttransportert hittil i år

I august ble 23 mindreårige uttransportert til sitt hjemland eller et trygt tredjeland.
Foto: Kari Bye
I årets åtte første måneder har politiet uttransportert 2.710 personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Det er 20 prosent færre enn i samme periode i fjor.
0Shares

338 personer ble uttransportert i august i år, noe som er 106 færre enn i august i fjor, opplyser Politiets utlendingsenhet.

16 prosent av de uttransporterte straffede personene så langt i år er borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 10 prosent av Litauen, opplyser politiet.

– I august ble 23 mindreårige uttransportert til sitt hjemland eller et trygt tredjeland. Fem av disse var enslige mindreårige som ble uttransportert til sine hjemland. De øvrige 18 mindreårige ble uttransportert til sine hjemland eller trygt tredjeland sammen med foresatte eller et nært familiemedlem, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.