Ønsker fortgang i endringstakten for klima og mangfold

Fra venstre Kim Kielsen, Katrin Sjögren, Stefan Löfven, Erna Solbert, Antti Rinne, Mette Fredriksen, Katrin Jakobsdóttir, Birna Einarsdóttir, Johan Dennelind, Sigve Brekke, Tone Wille, Árni Oddur Pódarson, Odd Arild Grefstad, Mats Granryd og Svein Tore Holsether.
En allianse av nordiske næringslivsledere, "Nordic CEOs for a Sustainable Future", møtte nylig statsministrene for de fem nordiske landene. Sammen diskuterte de klimaendringene og mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Møtet fant sted på Island. Næringslivslederne anerkjenner at fristen i 2030 for å realisere FNs bærekraftsmål, nærmer seg med stormskritt, ifølge en pressemelding.

Selskapene ønsker å bidra til sterkere og raskere utvikling innen klimaendringene og mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Raskere reduksjon i utslipp

Gruppen ble enige om å identifisere skalerbare løsninger på tvers av selskapenes verdikjeder for å raskere reduksjon av CO2-utslipp, samt å samarbeide om felles utslippsreduserende tiltak med andre selskaper i alliansen.

Mangfold og inkludering

Gruppen besluttet også å styrke felles rapporteringsstandarder for mangfold og inkludering, bruke insikten til å dele beste praksis på tvers av regionen og å gå sammen om tiltak for å forbedre mangfold både i egne organisasjoner og hos partnere.

– Vi må endre matsystemet

Konsernsjefene presenterte sin visjon for årealisere FNs bærekraftsmål gjennom økt offentlig-privat samarbeid og integrering av bærekraftsmålene i de respektive selskapenes strategier og forretningspraksis.

– Dette samarbeidet gir oss en nyttig plattform for å danne partnerskap som kan skape løsninger på tvers av privat og offentlig sektor, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.  – Vi må endre matsystemet ved å øke transparens og redusere karbonavtrykket i verdikjeden.

Verden er i en krevende situasjon hvor mer enn 80 millioner mennesker sulter.

Verden er i en krevende situasjon hvor mer enn 80 millioner mennesker sulter, to milliarder mangler tilstrekkelig næring og en tredjedel av all mat blir ikke spist og går til spille. Vi trenger en koordinert innsats for å løse disse problemene.