Islam dominerer mediebildet

Det ble skrevet like mye om islam og muslimer som statsminister Jens Stoltenberg, viser ny undersøkelse.
Innholdsanalyse fra medieovervåkningsbyrået Retriever viser at en tredjedel av alle artiklene om innvandring og integrering handler om religion, og først og fremst islam.
0Shares

I hele 2009 får islam og muslimer nesten dobbelt så mange treff som ordet innvandring. Med sine 77 000 treff i 2009 fikk temaet islam/muslimer bortimot like mange treff som statsminister Jens Stoltenberg, og mer omtale enn svineinfluensaen, i følge undersøkelsen.

Resultatet av undersøkelsen er publisert i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets årsrapport “Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv.” Rapporten offentliggjøres tirsdag.

Retriever har søkt i flere hundre norske medier; både papiraviser, nettaviser, TV og radiostasjoner. I tillegg har de gjort en innholdsanalyse av ti utgaver av åtte av landets papiraviser.

Av alle oppslag som har innvandring eller integrering som hovedtema, vurderes 71 prosent som problemorienterte, 18 prosent som ressursorienterte, mens bare 11 prosent av oppslagene vurderes som nøytrale. Av alle avisoppslag om innvandrere og flyktninger fra 1976 til 2002 var kriminalitet det mest omtalte temaet.

Somaliske innvandrere får for eksempel tre ganger så mange oppslag som polske innvandrere, selv om det er nesten dobbelt så mange med bakgrunn fra Polen som er bosatt i Norge enn fra Somalia. Somaliere er en av de mest omtalte gruppene, og også en av de gruppene som får mest negativ oppmerksomhet.

Debatter om innvandring og integrering er ofte debatter om islam og muslimer. Retrievers innholdsanalyse viser at en tredjedel av alle artiklene om innvandring og integrering handler om religion, og først og fremst islam.

Innvandrere er i større grad enn før synlige i det norske mediebildet, men når innvandrere uttaler seg, er det først og fremst for å snakke om innvandring og integrering. I hele 62 prosent av sakene som har innvandring eller integrering som tema, er innvandrere brukt som kilder.