Vil øke respekten for skuespilleryrket

Lager flerkulturelt teater

Prins og prinsesse: Forestillingen "SkjæringsPunkt" ble produsert av elever fra sju ulike nasjoner ved Bleiker videregående skole i Asker. Bildet viser norsk-ugandiske Herbie Skarbie (t.h) og Bærumsjenta Linn Therese Lundh.
Foto: Hanna Henriksen
Prosjektet P:unkt ved Akershus Teater har siden oppstarten for fire år siden satset knallhardt på å integrere nykommere til Norge via skuespill, dans og lek. Leder Nina Langfeldt ønsker å bringe inn nye impulser som kan øke mangfoldet i et ellers "hvitt" teatermiljø.   

 

Siden teatret startet i 2006 og selve produksjonen begynte i 2008 på Nedre Romerike – ved et rent tilfelle samtidig med oppstarten av Mangfoldsåret – har prosjektet P:unkt vokst jevnt og trutt. Også andre områder som Øvre Romerike, Asker og Follo har blitt med etter hvert.

Nina Langfeldt har siden 2004 vært ansatt ved Akershus Teater som prosjektleder, personalansvarlig og leder for P:unkt-prosjektet. Hun sier poenget er å få nye skuespillere til å være med og fortelle en historie.

– Nykommere uten profesjonell teatererfaring inkluderes i produksjonsprosessen i samarbeid med profesjonelle teaterfolk. Vi ser på dette som en toveis integreringstiltak hvor begge parter lærer av hverandre, sier Langfeldt bestemt.

Teater er mangfold: Prosjektleder i Akershus Teater og leder i P:UNKT, Nina Landfeldt, håper flere flerkulturelle vil interessere seg for teater- både som tilskuere og skuespillere.
Foto : Claudio Castello

Når teateret forteller en historie og tar opp temaer som angår meg, så sier det seg selv at jeg vil gå dit.

Kunstnerisk mangfold
P:unkt er finansiert både med offentlige midler og midler fra Akershus Teater. Langfeldt melder om entusiasme fra de involverte.

– Tilbakemeldingen vi har fått er at folk har hatt det gøy med å lage de ulike forestillingene.

Langfeldt hevder å rekruttere mennesker fra andre kulturer bare er til gagn for teaterlivet.

– Mange har en eller annen form for teater- og scenekunsterfaring fra hjemlandet. Å få slike nye impulser fra andre teaterkulturer er berikende og spennende. Norsk teaterliv er preget av å være veldig “hvitt”.

Øker teaterets anseelse
Ofte hører vi at folk med minoritetsbakgrunn ikke vurderer en karriére innenfor kunst- og kulturfeltet. Kan prosjekter som P:unkt også være med på å øke teaterets anseelse blant minoriteter i Norge?

– Ja, det håper vi absolutt på. En del mennesker oppfatter teater og annen kunst som en fritidsbeskjeftigelse, snarere enn en ordentlig jobb. Men når teateret forteller en historie og tar opp temaer som angår meg, og hvor jeg føler meg representert, så sier det seg selv at jeg vil gå dit. Slik kan prosjekter som P:unkt skape genuin interesse for teateret, hevder Langfeldt.

Interessant

Cliff Moustache, som i årevis har vært kunstnerisk leder ved Nordic Black Theatre, et av Norges første teatre med minoriteter som fremste målgruppe synes satsingen i Akershus høres interessant ut.

– Så får jeg håpe det holder mål og objektivitet, legger han til.

FAKTA OM P:UNKT

Et teaterprosjekt som har som mål å skape en møteplass for mennesker fra hele verden, som kanskje ikke ville møtt hverandre i hverdagen. Teatret har dette som et fast tilbud til ikke-profesjonelle skuespillere som ønsker å uttrykke seg på scenen. P:unkt skal også skape sceniske fortellinger som bygger på deltagernes egne ideer og historie og medvirke til å trekke nye publikumgrupper til teateret.

Prosjektet har fire avdelinger i Akershus fylke: Vest/Asker, Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo.