Legger ned opplæringstilbud på Salhus

UDI nedlegger yrkeskvalifiseringstiltak på Salhus for enslige mindreårige.
Foto: Wikimedia Commons/Peter Forras
Utlendingsdirektoratet (UDI) har i samråd med Justis- og politidepartementet besluttet at opplæringstilbudet til enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse på Salhus skal avvikles, melder UDI på sine nettsider.
0Shares
Siden mai 2009 har 71 ungdommer som har søkt asyl i Norge fått begrenset oppholdstillatelse. .
Det har blitt utviklet et kvalifiseringsopplegg som tilbyr individuelt tilpasset yrkesrelevant opplæring for disse ungdommene.

Ifølge udi.no har formålet vært å fylle hverdagen med mening, og samtidig gi en kompetanse de kan dra nytte av i hjemlandet. Tilbudet holdt til i Salhus, og vil nå bli lagt ned. Avviklingen skal skje gradvis, slik at opplæringsopplegget avsluttes sommeren 2011. Beslutningen om avvikling er tatt på bakgrunn av en evaluring fra forskningsstiftelsen FAFO gjennomført høsten 2010.

Liten oppslutning

Det er UDI selv som har bedt FAFO om å evaluere opplegget på Salhus. 

– Vi ba om denne rapporten fordi vi kontinuerlig ønsker å evaluere prosjektene våre, slik at vi kan forbedre oss, sier region- og mottaksdirektør Anne Siri Rustad. 
Rapporten viser at kun et mindretall av de som bor eller har bodd på Salhus har deltatt fast på undervisningen. Flere av deltakerne har har sagt undrevisningen ikke møter behovene og forutsetningene deres. 
– Vi ser også at opplegget med å samle tilbudet på ett sted har medført uheldige flyttinger. Videre er det ingen av deltakerne som har returnert frivillig til hjemlandet etter tillatelsens utløp, sier Rustad.
Gradvis avvikling
Opplæringsopplegget skal avsluttes gradvis fram mot sommeren 2011 ettersom det i dag er ungdommer som allerede har påbegynt en opplæring. 

UDI er nå i dialog med driftsoperatøren Hero Kompetanse og forhører seg om hvordan man kan gi en mer tilpasset opplæring for beboerne på Salhus frem til sommeren.