Storslått markering

Tok til motmæle mot SIAN ved å feire mangfoldet i Kristiansand

Foranledningen til markeringen er brenning av Koranen på Torvet 16.november. På bildet ser vi imam Akmal Ali Malik og prest Freddy Berg.
Foto: Huzifh Hussam
Lørdag ettermiddag samlet hele Kristiansand til show i sentrum.

Ordfører Jan Oddvar Skisland sier til NRK at det er viktigere enn noen gang å markere at byen er for alle, uansett etnisk- eller religiøs bakgrunn, kjønn, funksjonsevne og seksuell orientering.

– Vi vil støtte de som har opplevd hat og diskriminering i byen vår. Gjennom feiring av mangfold lager vi et positivt arrangement med fest og farger som fremhever glede, solidaritet og samhold, sier ordføreren.

De som stod bak arrangementet var frivillige organisasjoner, Refugees Welcome Norway, FIDA, Forum for tro og livssyn, FN-sambandet, Stiftelsen Arkivet, Kilden, Den norske kirke, ungdomspartier, Kristiansand kommune og flere offentlige og private instanser.

Foranledningen til markeringen er brenning av Koranen på Torvet 16.november.

– Vi ønsker gjennom denne markeringen særlig å vise vår støtte og omsorg til den muslimske delen av befolkningen, men ønsker ikke å fokusere på brenningen av Koranen eller SIAN – da dette skal være et positivt arrangement med fest og farger, som fremhever glede fremfor hat og sinne, uttalte Monica Strandmyr som er kontaktperson for arrangementet.