Innvandrere gir vekst for Baptistsamfunnet

Oslo Zion Chin Church i Spydeberg har et aktivt ungdomsarbeid. Nå ber menigheten om å bli tatt opp som medlemmer i Det Norske Baptistsamfunn.
Foto: Oslo Zion Chin Church’s Facebook-side.
Foran landsmøtet i Baptistsamfunnet om et par uker har to nye menigheter søkt om opptak i kirkesamfunnet. Begge er innvandrerforsamlinger.

Antallet baptistmenigheter stiger i Norge. På 23 år har antallet økt sterkt, og dersom landsmøtet godtar søknadene fra de to nye menighetene, vil 105 menigheter tilhøre Det Norske Baptistsamfunn ved utgangen av 2020, melder kirkesamfunnets nettside.

I 1997 var det 65 baptistmenigheter i Norge. Det året ble det besluttet å sette inn et ekstra støt for å få antallet opp. Siden er det tatt opp 48 menigheter i Baptistsamfunnet. I samme periode er åtte menigheter oppløst eller sammenslått med andre menigheter.

Veksten har vært jevn gjennom hele perioden. I 2000 var det 66 menigheter, i 2010 var tallet oppe i 89, og ved inngangen til 2020 var man kommet opp i 103.

– Jeg kan bare huske ett landsmøte fra det siste tiåret da det ikke er blitt tatt opp nye menigheter, sier informasjonsleder Roger Dahl til Kristelig Pressekontor.

Antallet døpte har steget tilsvarende, fra 4.930 ved årtusenskiftet til 6.651 i 2019.

Innvandrervekst

Store deler av denne veksten skyldes at innvandrere til Norge har startet baptistmenigheter og så sluttet seg til Baptistsamfunnet.

– Brorparten av de nye menighetene er det innvandrere som har startet, sier Dahl.

Av de 48 nye har hele 41 hatt et lederskap av utenlandsk opprinnelse. En del menigheter består av medlemmer fra bare én folkegruppe, andre er multietnisk sammensatt.

Det finnes også eksempler på norskledede menigheter med flere ulike folkeslag i medlemsmassen, men disse er i mindretall.

Fra Myanmar

Det er én menighet i øst og én i vest som nå banker på Baptistsamfunnets dør. Begge er dannet og består av innvandrere.

Den ene – Oslo Zion Chin Church – holder tross navnet til i Spydeberg, hvor de passende nok har adressen Korsveien 29. Den ble stiftet i fjor av flyktninger fra Myanmar tilhørende chin-folket som er en minoritetsgruppe i landet. Det skal være omkring 1500 chin-flyktninger derfra i Norge ifølge nettstedet norwaychin.no.

Menigheten er ellers et typisk eksempel på de mange nye baptistmenighetene i Norge. I hele 24 av de nye menighetene har medlemmene bakgrunn fra Myanmar.

80 til 90 prosent av chin-folket regnes som kristne som følge av baptistisk misjon, og dette gjør det naturlig for menigheten i Spydeberg å søke om medlemskap i Baptistsamfunnet. Da de startet, hadde menigheten 51 medlemmer medregnet barn.

Menigheten er allerede knyttet til Baptistsamfunnet sentralt ved at det aktive barne- og ungdomsarbeidet deres er tilsluttet Ung baptist.

Fra Sri Lanka

Den andre menigheten – Frelsens evangeliske menighet i Bergen – består av tamiler som i hovedsak er flyktninger fra Sri Lanka.

Frelsens evangeliske menighet har før vært en del av Bergen baptistmenighet hvor den var et slags uformelt underbruk, men ble tidligere i år skilt ut som en selvstendig enhet.

Menigheten har 20 voksne medlemmer foruten 24 barn. De holder i utgangspunktet sine gudstjenester på tamilsk, men bruker også norsk og engelsk.