Mer debatt, mindre religion

 
Foto: Illustrasjonsfoto: Claudio Castello
En økt debatt rundt religion, har ikke skapt mer religiøsitet, mener forsker Stiftelsen Kirkeforskning KIFO, Pål Ketil Botvar.
0Shares

Religion har i nyere tid blitt mer debattert en før. Både organiserte religioners rolle og innflytelse på samfunnet har stått på dagsorden. Debatten har tidvis vært intens men den har ikke generert mer religiøsitet, tvert i mot er religiøsitet blant nordmenn på sitt laveste, skriver Aftenposten. 

– Det er egentlig et paradoks. Jeg vil tro at det nok har en sammenheng med globaliseringen av Norge. Vi deltar i dag mer i de samme debattene om tro og livssyn som i andre land, selv om vi ikke er blitt så mye mer religiøse av oss, sier Pål Ketil Botvar, til avisen.

Folk er mindre aktive

Også informasjonsjefen i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, merker at folk er mindre religiøst aktive.

– I bedehusmiljøet der jeg kommer fra, ser jeg at det er færre som leser i Bibelen og går på møter enn for 50 år siden. Tradisjonelt har nok dette miljøet vært preget av folk fra den lavere middelklassen som ikke var så intellektuelle og politisk interesserte. Det kan være en av grunnene til at det derfor tidligere har vært lite trøkk i den offentlige debatten om religiøse spørsmål. Det har endret seg noe, og i dag er det en mer tydelig kobling mellom religiøs tro og politikk. Det skyldes også islams fremvekst i Norge, sier Ottesen til Aftenposten.