Klar i 2015 til 50 millioner kroner

Skal bygge Norges første hindutempel

Ser frem til å få utbyggingen i gang: (fra venstre) Styreleder i Norges Hindu Kultursenter Srikumar Somasundaram, prest Thiyagarajakurukkal, og styremedlemmene Vamathevan Kuddithamby og Nahulambikai Thanabalasingam.
Foto: Claudio Castello
Tamil Hindu Kultursenter går med store fremtidsplaner. Et nytt tempel, i ordentlig hindustil, skal bygges på Rommen.

Styreleder for tempelet, Srikumar Somasundaram, sier at styret nå er i full gang med å bygge et skikkelig tempel etter hinduistisk standard. De har nedsatt en komite med fagpersoner som utreder saken videre.

– Vi har tegnet ferdig hvordan tempelet skal se ut og er i ferd med å kjøpe enda en tomt som ligger ved siden av, få byggetillatelse og har allerede snakket med entreprenører og byggefirmaer. Ett av firmaene, fra India, har allerede vært og sett på tomten. Vi kan ikke kontakte hvem som helst siden dette er en komplisert utbygging. Entreprenøren må ha spesialkompetanse på dette feltet, forklarer han.

50 millioner fra egen lomme
Tomten menigheten har kjøpt ligger på Rommen, ved siden av golfbanen og ved stien som leder til tamilsk lørdagskole i nærheten. Totalkostnaden for hele prosjektet vil ligge på rundt 50 millioner kroner, ifølge Srikumar.

– Vi er i ferd med få byggetillatelse og har allerede snakket med entreprenører og byggefirmaer.

– Beløpet skal så langt som det lar seg gjøre finansieres av egen lomme og uten bruk av banklån. Vi har opplevd menighetens medlemmer som ganske støttende i dette tilfellet.

Hvor lang tid vil en utbygging kunne ta, hvis alt går etter planen?

– Det er vanskelig å si eksakt. Klarer vi å få tomtekjøp- og utbygging fort nok i gang, så regner jeg med at alt kan stå ferdig i 2015.

Savn og forventninger 

Slik kan det nye tempelet til Norges Hindu Kultursenter på Rommen bli når den etter planen skal stå ferdig i 2015.
Foto : hindutemple.no

Hindumenigheten holder for tiden, som de har gjort i årevis, til i et industribygg på Ammerud. For mange har bygget vært et greit alternativ, men ikke det idéelle.

– Vi har lenge savnet et “ordentlig” tempel, som ser ut som hindutemplene hjemme i India og på Sri Lanka. Jeg regner med at folk i hindumiljøet har store forventninger til utbyggingsprosjektet, og når alt står ferdig vil det også bli kjekt å kunne invitere skoleklasser og andre interesserte slik at de kan lære mer om hinduismen.

Vamathevan Kuddithamby, som sitter i menighetsstyret, viser gladelig arkitekttegningene som viser hvordan tempelet vil se ut når det er ferdig.

– Grunnen til at vi ønsker å ha med både indiske og norske utbyggere, er at det er større krav til hvordan tempelet skal se ut på innsiden enn på utsiden. Innedekorasjonene og innefasaden må være helt i tråd med hinduistisk praksis.

Tar i mot utfordringen
Styreleder Srikumar er klar over at utbyggingen kan by på utfordringer underveis, men at det er for sent å snu nå.

– Ved å bygge et tempel som hele menigheten vil føle som sitt eget, viser at vi faktisk bryr oss om vår religion.

Hindumunken Thiyagarajakurukkal ser også frem til den dagen tempelet står klart til å innvies.

– Det vi har nå er greit, men kan selvfølgelig ikke sammenlignes med et ordentlig tempel slik vi har hjemme i London. Jeg gleder meg stort, sier han.